Imate žicu za učenje?

Priprema za PMP/CAPM certifikate - bootcamp na engleskom

Kombinirani (blended) program

Trajanje

35 sati online predavanja + 36 sati e-tečajeva + min. 3 sata pripremnog testa + 60 sati čitanja.

Pristup

Godina dana.

0
Još nema glasova
 

Termini

Budući termin

 

Želite samo probati?

Za demo je potrebna prijava.

Opis

Program je namijenjen svima koji se vođenjem projekata bave profesionalno i pokušavaju dostići razinu izvrsnosti Project Management Professional ili Certified Associate in Project Management certifikatom, kao i za kandidate koji već posjeduju certifikat, a radi njegovog zadržavanja moraju prikupiti dovoljan broj novih PDU bodova. Program obuhvaća 8 online predavanja koji donose 35 kontakt sati / PDU bodova, online literaturu, 33 e-tečaja i pripremni online test.

U program je uključeno:

 • 35 sati predavanja online, podijeljenih u osam sesija u trajanju 4,5 sata tijekom osam tjedana. Intenzivni program uključuje dulja predavanja svaki dan, tijekom tjedan dana.
 • Predavanja vode iskusni akreditirani ATP (Authorized Training Provider) instruktori, a online predavanja su akreditirana od strane PMI udruge i donose 35 kontakt sati (contact hours) potrebnih za stjecanje PMP certifikata.
 • PMP Learner Kit.
 • Pristup snimkama prethodno održanih online predavanja.
 • Jednogodišnji pristup e-tečajevima koji donose 36 PMI-PDU bodova za obnovu certifikata (ne donose kontakt sate).
 • Jednogodišnji pristup online simulaciji certifikacijskog ispita (TestPrep).
 • Online testove za samoprovjeru znanja.
 • Jednogodišnji pristup online knjigama uključujući i "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)", Sixth Edition.
 • Dodatne materijale poput uputa za prijavu ispita, savjeta za ispit, slajdova korištenih na predavanjima i slično. 
 • Podršku mentora na engleskom jeziku.
 • Diplomu po uspješno savladanom programu.

Edukacija ima sljedeće osobine:

 • Polaznik svim resursima, predavanjima, e-tečajevima, testovima, knjigama i drugim resursima pristupa putem vlastitog korisničkog imena i lozinke.
 • Predavanja se održavaju u unaprijed određenim terminima koji se redovno ponavljaju. Polaznik se može prijaviti na bilo koji od termina tijekom trajanja pristupa (godina dana), a može sudjelovati i na više termina. 
 • Polaznik dobiva pristup e-tečajevima, snimkama predavanja, online knjigama, pripremnom testu i drugim resursima u sklopu vlastitog korisničkog računa.
 • Tečajevima i drugim resursima se može pristupati u bilo koje vrijeme, neograničen broj puta. Čak i kada polaznik neki tečaj savlada, može mu ponovo pristupiti radi ponavljanja i osvježavanja znanja.
 • Tečajevi su strukturirani (podijeljeni na cjeline - module, poglavlja, lekcije...), multimedijalni, interaktivni i polaznika slijedno vode kroz gradivo. 
 • Da bi polaznik savladao tečaj, treba proći kroz sve stranice neke lekcije i kroz sve lekcije tečaja.
 • Nije potrebno proći kroz cijeli tečaj (ili lekciju) odjednom. Sustav pamti postignuto i kod sljedeće prijave, polaznika će dočekati ista situacija kao kod zadnjeg pristupa (zapamćen napredak i lokacija na kojoj se nalazio).
 • Većina tečajeva uključuje testove koje je moguće koristiti za predtestiranje i završno testiranje. Polaznik testovima može pristupati višekratno, a njihova glavna namjena je samostalna evaluacija postignutog.
 • Tečajevi mogu uključivati transkripte, Skill BriefoveJob Aidove i druge dodatne resurse, koji korisniku služe kao dodatni materijali za učenje i kasniji rad i koje može isprintati. 
 • Polaznik ima mogućnost korištenja mentorske podrške u obliku chata i e-mail poruka.

Ovaj program je dio kolekcije Technology & Developer Expert, što znači da su polaznicima na raspolaganju i drugi programi i resursi iz te kolekcije.

Ciljevi programa

 • Detaljno se upoznati s PMBOK metodologijom i naučiti voditi projekte po toj metodologiji.
 • Upoznati se sa postupkom CAPM, PMP certifikacije.
 • Pripremiti se za PMP, CAPM ili PMI-ACP certifikacijski ispit.
 • Steći kvotu PDU potrebnih za izlazak na certifikacijski ispit (potrebno je postići rezultat >70% na testovima).

Kome je program namijenjen

Svima koji se vođenjem projekata bave profesionalno i pokušavaju dostići razinu izvrsnosti Project Management Professional, Certified Associate in Project Management ili Agile Certified Practitioner certifikatom, kao i za kandidate koji posjeduju certifikat, a radi njegovog zadržavanja moraju prikupiti dovoljan broj novih PDU bodova.

Potrebno predznanje

Iskustvo sudjelovanja na projektima.

Struktura programa

Bootcamp online predavanja

 • 8 x 4,5 sati ili 5 x 8 sati online predavanja uživo. Sudjelovanje na predavanjima donosi kontakt sate potrebne za stjecanje certifikata.
 • Snimke održanih online predavanja.

Interaktivni e-tečajevi

Područje E-tečaj Opis Predviđeno trajanje
Project Integration (PMBOK® Guide Sixth Edition)    
  Project Initiation and Planning (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_17_a01_bs_enus 1,2
  Managing Project Work (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_17_a02_bs_enus 1,33
  Project Changes and Closing (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_17_a03_bs_enus 1,07
  Capturing, Analyzing, and Using Project Lessons Learned apj_17_a04_bs_enus 1,13
  Strategically Focused Project Management apj_17_a05_bs_enus 1,2
Project Scope (PMBOK® Guide Sixth Edition)    
  Plan and Define Project Scope (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_18_a01_bs_enus 1,2
  Create Work Breakdown Structure (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_18_a02_bs_enus 1,2
  Validate and Control Scope (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_18_a03_bs_enus 0,93
Project Schedule (PMBOK® Guide Sixth Edition)    
  Define and Sequence Activities (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_19_a01_bs_enus 1,4
  Develop the Project Schedule (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_19_a02_bs_enus 1,82
  Control the Project Schedule (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_19_a03_bs_enus 0,87
Project Cost (PMBOK® Guide Sixth Edition)    
  Creating a Project Budget (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_20_a01_bs_enus 1,13
  Keeping Your Project on Budget (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_20_a02_bs_enus 1,62
Project Quality (PMBOK® Guide Sixth Edition)    
  Planning Quality Management (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_21_a01_bs_enus 1,13
  Manage and Control Quality (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_21_a02_bs_enus 1,32
  Quality Methodologies and Standards for Project Management apj_21_a03_bs_enus 1,07
Resource Management (PMBOK® Guide Sixth Edition)    
  Plan and Acquire Resources (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_22_a01_bs_enus 1,5
  Develop and Manage Resources (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_22_a02_bs_enus 1,35
Communications (PMBOK® Guide Sixth Edition)    
  Plan and Manage Communications (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_23_a01_bs_enus 1,12
  Monitor Project Communications (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_23_a02_bs_enus 0,8
Project Risk (PMBOK® Guide Sixth Edition)    
  Planning Risk Management (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_24_a01_bs_enus 1,12
  Identifying Risk (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_24_a02_bs_enus 1,08
  Analyzing Risk (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_24_a03_bs_enus 1,38
  Responding to Risk (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_24_a04_bs_enus 1,25
Project Procurement (PMBOK® Guide Sixth Edition)    
  Procurement Planning (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_25_a01_bs_enus 1,17
  Procurement Management (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_25_a02_bs_enus 0,65
Project Stakeholders (PMBOK® Guide Sixth Edition)    
  Planning Stakeholder Engagement (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_26_a01_bs_enus 1,02
  Managing Stakeholder Engagement (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_26_a02_bs_enus 0,83
Project Management (PMBOK® Guide Sixth Edition)    
  Project Management Introduction (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_28_a01_bs_enus 1,05
  Project Fundamentals (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_28_a02_bs_enus 0,85
  The Process Groups (PMBOK® Guide Sixth Edition) apj_28_a03_bs_enus 1,22

Pripremni online test (TestPrep)

Test Opis Predviđeno trajanje
TestPrep Project Management Professional PMBOK 6th Ed pm_proj_a06_tp_enus 4
TestPrep Certified Associate in Project Management (CAPM) PMBOK Guide 6th Ed. pm_capm_a03_tp_enus 3
TestPrep: Project Management Professional (PMP) 2021 Update Aligned pm_pmp21_a01_tp_enus 3,83

Online knjige

 • Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Sixth Edition; Project Management Institute © 2017.
 • Kim Heldman: PMP Project Management Professional Practice Tests: 2021 Exam Update, 2nd Edition; Sybex © 2020.
 • Project Management Institute: Agile Practice Guide; Project Management Institute © 2017.
 • Harold Kerzner: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Twelfth Edition; John Wiley & Sons (US) © 2017.
 • Robert K. Wysocki: Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, Hybrid, Eighth Edition; John Wiley & Sons (US) © 2019.
 • David I. Cleland, Lewis R. Ireland: Project Managers Portable Handbook, Third Edition; McGraw-Hill © 2010.
 • Tom Kendrick: The Project Management Tool Kit: 100 Tips and Techniques for Getting the Job Done Right, Third Edition; AMACOM © 2014.

Metode izvršavanja programa

Certifikacija

Program služi kao priprema za stjecanje Project Management Professional ili Certified Associate in Project Management.

Program obuhvaća 35 sati akreditiranih (ATP - Authorized Training Provider) online predavanja koji donose 35 kontakt sati za stjecanje certifikata, kao i 31 e-tečaj koji donose ukupno 36 PMI-PDU (Professional Development Unit) bodova.

Komentari

Koraci do učenja

1Prijavi se

Prijavite se, a ako nemate korisničko ime, registrirajte se.

2Pronađi i upiši program

Pronađite edukacijske programe u Katalogu i Certifikaciji, ili koristite polje za pretragu.

3Uči

Upisani programi dostupni su u meniju Korisnik, Moji tečajevi.

»Detaljne upute

Trebate pomoć?